The L-Space Web

Halál és ami utána jön

A Discworld Short Story
by Terry Pratchett

Copyright © Terry Pratchett 2002


Mikor a Halál találkozott a filozófussal, az igen izgatottan így szólt:

- Ebben a percben, Te is beláthatod, én egyszerre vagyok halott és élő.

A Halál sóhajtott. Istenem, mégegy - gondolta. - Megint a kvantumról kell vitatkoznom. Nem szeretett filózofusokkal találkozni. Mindig megpróbálnak kibújni.

- Beláthatod - Mondta a filozófus, míg a Halál mozdulatlanul figyelte a homokórát, ahogy az élete szemcséi leperegtek - minden apró részecskékből áll össze, melyek -különös módon- egy időben több helyen vannak. De a dolgok, melyek ezekből az apró részecskékből vannak összerakva, inkább egy helyen vannak egy időpontban. Ez nem tünik helyesnek a kvantumelmélet szerint. Folytathatom?

IGEN, DE NEM AKÁRMEDDIG, MINDEN MÚLANDÓ. - Mondta a Halál. Nem vette le tekintetét a szemerkélő homokról.

- Nos, akkor ha elfogadjuk, hogy végtelen mennyiségü univerzum létezik, a probléma megoldódik! Ha korlátlan mennyiségü univerzum áll rendelkezésünkre, ez az ágy milliókban is ott lehet, egyidőben!

MOZOG?

- Micsoda?

A Halál az ágy felé biccentett. - ÉRZED, AHOGY MOZOG? - mondta.

- Nem, mivel én is milliónyi példányban létezem, és -ez a legjobb rész- néhányban nem távozok el hamarosan! Minden lehetséges!

A Halál a kaszája markolatán kopácsolt, amíg ezt átgondolta.

ÉS MIRE AKARSZ KILYUKADNI?

- Nem pontosan haldoklom, igaz? Te már nem vagy többé bizonyosság.

A Halál sóhajtott. Űr, gondolta. Az a probléma. Soha nem volt ilyen gond az örökké felhős világokon. De ha egyszer az emberek meglátják azt a hatalmas ürt, elkezdik kiterjeszteni elméjüket, hogy betöltsék.

- Nincs válaszod, mi? - Mondta a haldokló filozófus - Kicsit idejétmúltnak érezzük magunkat, mi?

EZ EGY REJTVÉNY MINDEN BIZONNYAL - mondta a Halál. Régebben imádkoztak, gondolta. Persze nem volt benne biztos, hogy az ima valaha is müködött. Egy picit elgondolkodott.

ÉS ÉN A KÖVETKEZŐKKÉPPEN VÁLASZOLOK RÁ. - Tette hozzá - SZERETED A FELESÉGED?

- Micsoda?

A HÖLGYET, AKI TÖRŐDIK VELED. SZERETED?

- Természetesen igen.

EL TUDSZ KÉPZELNI OLYAN KÖRÜLMÉNYEKET, ANÉLKÜL HOGY A MÚLTAD BÁRMIBEN IS MEGVÁLTOZNA, MELYEK KÖZÖTT EBBEN A PILLANATBAN FELKAPNÁL EGY KÉST ÉS LESZÚRNÁD? – kérdezte a Halál - CSAK A PÉLDA KEDVÉÉRT.

- Semmiképpen!

DE AZ ELMÉLETED SZERINT MUSZÁJ. A VILÁGEGYETEM FIZIKAI TÖRVÉNYEI SZERINT EZ KÖNNYEDÉN LEHETSÉGES, TEHÁT MEG KELL TÖRTÉNNIE, ÉS MEG IS TÖRTÉNIK RENGETEGSZER. MINDEN PILLANAT TÖBB BILLIÓNYI PILLANAT ÉS EZEKBEN A PILLANATOKBAN MINDEN, AMI LEHETSÉGES, AZ ELKERÜLHETETLEN. MINDEN IDŐ ELŐBB-UTÓBB EGY PILLANATBAN FUT ÖSSZE.

- De természetesen van választásunk…

VAN VÁLASZTÁS? MINDEN AMI MEGTÖRTÉNHET, MEG KELL, HOGY TÖRTÉNJEN. AZ ELMÉLETED SZERINT MINDEN UNIVERZUMHOZ, MELYBEN NEMET MONDASZ, TARTOZIK EGY MÁSIK, AHOL IGENT. DE AZT MONDTAD SOHA NEM GYILKOLNÁL. A KOZMOSZ SZERKEZETE MEGRENDÜL A HATALMAS BIZONYOSSÁGODBAN. AZ ERKÖLCSI FELFOGÁSOD OLYAN ERŐSSÉ VÁLIK, MINT A GRAVITÁCIÓ.

Az ür igazán rengeteg mindenért felelős - gondolta a Halál.

- Gúnyolódsz?

VALÓJÁBAN NEM. LE VAGYOK NYŰGÖZVE - mondta a Halál - AZ ESZME, AMIT ELÉMTÁRTÁL, KÉT MAJDNEM MISZTIKUS HELY LÉTEZÉSÉT BIZONYÍTJA. VALAHOL VAN EGY VILÁG, AHOL MINDENKI A JÓT, AZ ERKÖLCSÖSET VÁLASZTOTTA, AZT, MELY AZ ÖSSZES TÁRSA BOLDOGSÁGÁT A LEHETŐ LEGNAGYOBB SZINTRE EMELTE. TERMÉSZETESEN EZ AZT IS JELENTI, HOGY VALAHOL MÁSHOL VAN EGY FÜSTÖLGŐ VILÁGMARADVÁNY, AHOL NEM...

- Ne már! Tudom, mire célzol. Én soha nem hittem ebben a Menyország-Pokol értelmetlenségben!

A szoba kezdett sötétedni. A kaszás szerszámának pengéje körüli kék fény egyre nyilvánvalóbbá vált.

BÁMULATOS - mondta a Halál - VALÓBAN BÁMULATOS. HADD EMLÍTSEK MEG MÉG EGY GONDOLATOT: NEM VAGYTOK TÖBBEK, MINT EGY SZERENCSÉS FŐEMLŐSFAJ, MELY A TEREMTÉS BONYOLULTSÁGÁT EGY OLYAN NYELV SEGÍTSÉGÉVEL PRÓBÁLJA MEGÉRTENI, MELY AZÉRT FEJLŐDÖTT KI, HOGY MEGMONDHASSÁTOK EGYMÁSNAK, HOL VAN AZ ÉRETT GYÜMÖLCS.

Levegőért küzködve szólt a filozófus:

- Ne szórakozz!

A MEGJEGYZÉS NEM AKART LEKICSINYLŐ LENNI - mondta a Halál - A KÖRÜLMÉNYEK ELLENÉRE HATALMAS FEJLŐDÉST ÉRTETEK EL.

- Sikeresen levetkőztük idejétmúlt babonáinkat!

HELYES - mondta a Halál - EZ A LELKESEDÉS. CSAK ELLENŐRIZNI AKARTAM.- Hajolt előre.
ÉS ISMERED AZ ELMÉLETET, MELY SZERINT EGY APRÓ RÉSZECSKE ÁLLAPOTA HATÁROZATLAN AMÍG VALAKI MEG NEM FIGYELI? GYAKRAN EMLEGETNEK EGY MACSKÁT A DOBOZBAN EZZEL KAPCSOLATBAN.

- Igen - mondta filozófus.

- JÓ - Válaszolta a halál. Felállt, ahogy az utolsó fényfolt is eltünt. Mosolygott.

LÁTLAK...


"A Halál és ami utána jön" címü novella eredetileg a Timehunt (http://www.timehunt.com/timehunt.html) oldalnak készült, mely egy egymásra épülő rejtvényekből álló honlap.

Az L-Space Web engedélyt kapott a megjelenítésére, de Terry Pratchett fenntart minden másolási és egyéb jogot a novellára.

Magyar Fordítás: Kővári Balázs


[Up]
This section of L-Space is maintained by The L-Space Librarians

The L-Space Web is a creation of The L-Space Librarians
This mirror site is maintained by Colm Buckley